Drodzy Rodacy,
W niedzielę 27 września 2020 roku obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek skierował specjalne orędzie zatytułowane: „Jak Jezus Chrystus, zmuszeni do ucieczki. Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedleńców wewnętrznych”. Wychodząc od wydarzenia, jakim była ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu, Papież wylicza sześć sposobów konkretnego wspierania osób przesiedlonych:
Trzeba znać, żeby zrozumieć.
Trzeba zbliżyć się, aby służyć.
Trzeba słuchać, żeby się pojednać.
Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać.
Trzeba angażować, żeby promować.
By budować trzeba współpracować.

Swoją refleksję kończy modlitwą do św. Józefa: Ojcze, powierzyłeś świętemu Józefowi to, co miałeś najdroższego: Dzieciątko Jezus i jego Matkę, aby ich chronił przed niebezpieczeństwami i groźbami nikczemnych. Daj nam również doświadczyć jego ochrony i pomocy. Spraw, aby ten, który doświadczył cierpienia osób uciekających z powodu nienawiści możnych, pocieszył i chronił wszystkich tych braci i siostry, którzy z powodu wojny, ubóstwa i potrzeb opuszczają swoje domy i swoją ziemię, aby wyruszyć jako uchodźcy w miejsca bezpieczniejsze. (…). Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego święty Józef ocalił uciekając do Egiptu, i przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, którą zgodnie z Twoją wolą miłował jako wierny oblubieniec. Amen.

Jako emigranci lub potomkowie emigrantów, my Polacy żyjący we Francji rozumiemy, może lepiej niż inni, co znaczy zaczynać niejako swoje życie od nowa, daleko od Ojczyzny. Od niemalże 200 lat w historię polskiej emigracji we Francji wpisuje się duszpasterstwo Polskiej Misji Katolickiej. Aby ta działalność mogła być dalej kontynuowana potrzebne są środki materialne. Dlatego w niedzielę 27 września (lub w innym stosownym dniu) we wszystkich wspólnotach polonijnych zostanie zebrana specjalna składka na potrzeby związane z koordynacją polskiego duszpasterstwa emigracyjnego we Francji. Za waszą ofiarność na ten cel z góry serdecznie dziękuję. Do ofiary materialnej dołączmy modlitwę za przesiedlonych, ale również i za nas, byśmy w osobach migrantów umieli rozpoznać oblicze przychodzącego Chrystusa.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Rodaków i zapewniam o mojej pamięci w modlitwie. Szczęść Boże!
Ks. Bogusław BRZYŚ, rektor

 138 total views,  1 views today